Cerklje zmorejo napredovati hitreje. Z demokratičnim vodenjem in vključitvijo vseh potencialov skupnosti.

Danes je Luka Štumberger z ekipo TOP Liste občine Cerklje v prostorih pisarne na Trgu Davorina Jenka novinarjem podrobno predstavil programske usmeritve liste in objasnil razloge za kandidaturo. Na tiskovni konferenci so spregovorili tudi člani liste, med njimi javnosti najbolj poznana štirikratna olimpijka Tadeja Brankovič in pa vrhunski chef Luka Jezeršek. Spremembe, ki jih načrtujejo, bodo občane povezale v skupnih ciljih, jim zagotovile višjo kakovost življenja, prinesle več zadovoljstva ter blaginjo za vse. Turistom in obiskovalcem pa ponudile več vsebine in produktov, ki bodo vključevali najboljše, kar premore občina.

Samovolja, samozadostnost, izključevanje, slabo, često tudi žaljivo, komuniciranje…

Ključni očitki zatečenemu stanju vodenja občine Cerklje na Gorenjskem po šestih mandatih aktualnega župana so samovolja, samozadostnost,  izključevanje, slabo, često tudi žaljivo, komuniciranje, nedovzetnost za uvajanje novih pristopov sodobnega časa in premajhna ambicioznost glede na človeške in naravne potenciale, ki jih občina ima.

Pisana druščina – to je TOP Lista občine Cerklje

25. septembra je kandidat za župana Luka Štumberger – kot prvi in ta trenutek še vedno edini kandidat za župana občine Cerklje – vložil zadostno število glasov svojih podpornikov za kandidaturo. Še vedno aktualni občinski svetnik  je v TOP Listo občine Cerklje, katere nosilec je, povabil aktivne,  konstruktivno kritične občane, ki mislijo neodvisno, politično neobremenjeno, jih pa tesno povezujejo načrti in cilji, povezani z nadaljnjim razvojem občine. V svojih vrstah imajo tako mlade kmete, študente, turistične delavce, podjetnike, obrtnike, športnike, nekdanje občinske svetnike, upokojence.

Javnosti sta najbolj poznana vrhunski chef kulinarične hiše Jezeršek Luka Jezeršek in nekdanja biatlonka svetovnega formata in štirikratna olimpijka Tadeja Brankovič.

4 stebri, 78 točk programa – ne le zgolj seznam želja… 

Program liste, skrbno pripravljen na osnovi pogovorov s številnimi skupinami občanov, so oblikovali v štiri stebre, ki so jih vsebinsko opredelili na:

  1. Turizem, obrt, podjetništvo, kmetijstvo
  2. Razvojni projekti, ki vključujejo okolje, prostor in infrastrukturo
  3. Šport, kultura in izobraževanje
  4. Skupnost, kar vključuje osredotočenost na otroke, družine in starejše

Med 78 točkami programa, so tudi izgradnja obrtno-industrijske cone, brezplačni Wi-Fi v središčih vseh vasi, subvencije za turistični razvoj, izgradnja parkirišča za avtodome in postajališča za zmajarje, dokončna ureditev kanalizacije v občini, izgradnja primernega zdravstvenega doma v Cerkljah, preobrazba v »zero waste« občino, tudi brez plastičnih vrečk, izgradnja kolesarske infrastrukture in pešpoti, izgradnja primernega pokritega igrišča za nogomet v Velesovem in ob tem tudi ustrezni sistem z vodno vrtino za zimsko ogrevanje dvorane in poletno zalivanje zunanjega igrišča.

Program TOP Liste ni zgolj seznam želja, temveč je vsak projekt utemeljen in podprt z razlogom za vključitev v program, z opredelitvijo, kako se lotiti projekta in časovnim okvirom izvedbe oz. začetka projekta. Celoten program je na voljo na www.toplista-cerklje.si/program/.

Hitrejši razvoj, sodobne, celovite in trajnostne rešitve… 

Luka Štumberger se zavzema za hitrejši razvoj občine Cerklje, ki sicer velja za eno najbolj zaželenih občin, ko gre za priseljevanje mladih. Prizadeva si za sodobne, celovite, trajnostne rešitve, ki bodo občanom zagotovile nove možnosti za še višjo raven bivanja, podjetnikom, kmetom, turističnim delavcem pa ustvarile prijaznejše poslovno in delovno okolje

Želi si več povezovanja med vsemi deležniki  v občini, med vsemi kraji, vasmi in zaselki, večjo vključenost občanov pri odločanju, boljšo komunikacijo in  ustvarjalni dialog.

S člani TOP Liste želi  ustvariti okolje v katerem bodo v Cerkljah lahko dosegali rezultate in cilje, ki odgovarjajo na pričakovanja in potrebe skupne prihodnosti. Želi, da pri odločitvah sodelujejo vsi zainteresirani, od civilne družbe, do izvoljenih svetnikov in svetnic.

Luka Štumberger: »Cerklje so sicer majhna občina po površini, a  prava metropola  glede na izjemno bogastvo talentov,  naših  sposobnih in prodornih ljudi,  pa najsi gre za kulturnike, športnike, umetnike,  gasilce, podjetnike, obrtnike,  kmete, mladino…  To dejstvo me navdaja s ponosom in optimizmom. Moj cilj je vzpostavitev  nove, demokratične kulture sodelovanja v Cerkljah, s pomočjo katere bomo lahko bistveno bolje izkoristili obstoječi, a doslej premalo izkoriščen, združen in povezan potencial  naše skupnosti in  s tem omogočili optimalno zadovoljevanje potreb  skupnosti.  Sedanji način vodenja občine namreč ne prinaša zadostnih rezultatov. Preprosto zato, ker je vodenje avtokratsko.«     

Obljublja pošteno in odkrito delovanje,  spoštljiv odnos in enakost  do vseh občanov in občank ter načrtuje odlično poslovno, turistično, kulturno in socialno kondicijo občine za blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij občanov in občank.

Povezava do prispevka, ki je že bil objavljen na Radiu Kranj:

Share this post