Luka Štumberger Kandidat za župana občine Cerklje

Datum rojstva:
09. 08. 1980
Kraj bivanja:
Cerklje na Gorenjskem
Izobrazba:
Profesor športne vzgoje
Delo ki ga opravlja:
Direktor,
Občinski svetnik,
Predsednik Zavoda za turizem Cerklje

 

Luka Štumberger kot Občinski svetnik
Na lokalnih volitvah 2014 je bil kot izvoljeni predstavnik Liste za obrt, podjetništvo in turizem član občinskega sveta. Aktivno se je zavzemal za boljše informiranje, več komuniciranja in večjo možnost vključevanja mnenj, za transparentno in uravnoteženo porabo javnega denarja ter za uvajanje naprednih modelov in sodobnih tehnologij v upravljanje občine. Je velik podpornik dobrih razvojnih projektov in predlagatelj številnih pobud in predlogov.

Luka Štumberger daje besedo

 »Za kandidaturo za župana sem se odločil po pogovoru in podpori številnih občanov, ki tako kot jaz verjamejo, da ima občina Cerklje možnosti in priložnosti za hitrejši in še uspešnejši razvoj tako na gospodarskem, infrastrukturnem, kulturnem, športnem in tudi socialnem , družbenem področju. Predvsem pa vidim potrebo po spremembi načina delovanja občine in njenih organov, ki mora postati bolj pregledno, učinkovito, finančno optimirano in preudarno. Spremembe si občani želijo tudi na ravni komuniciranja. Ne le, da želijo biti bolje informirani, želijo si odprte in spoštljive komunikacije ter več vključenosti, več sprejemanja in razumevanja do pobud in novih idej. Z izkušnjami delovanja v svetu občine Cerklje dobro poznam delovanje občine. Kot občinski svetnik pa prav tako poznam izzive, ki pestijo naše občane. Ne bomo spregledali ne mladih, ne starejših, ne kmetovalcev, ne intelektualcev, ne delavcev, ne znanstvenikov, kulturnikov, športnikov, podjetnikov, gasilcev, obiskovalcev. Ne krajev, ne vasi, ne zaselkov.Vsega ne bo moč narediti čez noč, a dajem vam besedo, da smo z ekipo TOP liste občine Cerklje in skupaj z vami sposobni uresničiti program, ki bo zagotovil sodobnemu času in trendom primeren razvoj občine kot celote. V zadovoljstvo vseh občanov in občank. Vedno sem vam na voljo za pogovor in odgovor, zato mi pišite na e-naslov luka@toplista-cerklje.si«.

Polona Kuhar

Datum rojstva:
02. 09. 1967
Kraj bivanja:
Ambrož pod Krvavcem
Izobrazba:
Kmetijec
Delo ki ga opravlja:
Vodja gostinsko-turističnega obrata

 

V povezovanju je moč

Svojim znanjem in izkušnjami, ki sem jih pridobila tudi v aktivnem sodelovanju v društvih, kot so mladi zadružniki, aktiv kmečkih žena, v vaški skupnosti, v pastorali, čebelarstvu, želim pomagati občini in občanom pri nadaljnjem razvoju in nujnih spremembah. V povezovanju vidim moč, ki je ključna za izvedbo novih idej.

Smo lista aktivnih, družbeno odgovornih, delavnih občanov, ki se zavzemamo za iste razvojne cilje  v občini Cerklje. Skupaj pogumno in odločno, povezano z ostalimi občan,i lahko stopimo večjim ciljem nasproti.

Transparentnost in komunikacija

Luka je mlad, aktiven občan, uspešen v svojem osebnem in poslovnem življenju. Prepričana sem, da ima prave kompetence za župana. Občini bo prinesel nov veter v vodenju in razvoju. Že v tem mandatu se je kot občinski svetnik aktivno zavzemal za transparentno poslovanje in boljšo komunikacijo, zaradi česar je bil, začuda, tudi večkrat očrnjen.

Sodelovanje z občani in drugimi svetniki

Osebno se bom zavzemala za izvedbo čim več projektov, ki smo si jih zadali v programu. Prepričana sem, da bomo s pravilno komunikacijo in strpnostjo našli skupne rešitve tudi z drugimi svetniki in občani. Le tako bomo naredili korak naprej.

Luka Jezeršek

Datum rojstva:
21. 10. 1981
Kraj bivanja:
Zgornji Brnik
Izobrazba:
Kuhar – mojster
Delo ki ga opravlja:
Chef

 

Kandidiram, ker sem odgovoren

To ni toliko želja, to jemljem kot dolžnost do okolja, kjer bivam z družino. Ko sva se z ženo pogovarjala o tem, me je vprašala ali verjamem, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami kaj doprinesem lokalni skupnosti. Ko sem temu pritrdil, mi je rekla, da je v tem primeru moja dolžnost, da se vključim v to zgodbo in pomagam pri soustvarjanju okolja, v katerem bodo odraščali najini otroci. Prepričan sem, da lahko v ta prostor prinesem vsebine, ki jih nujno potrebujemo, oblikovanje produktov z dodano vrednostjo, povezanost različnih subjektov na ravni podjetij, obrti, kmetijstva ter različnih društev. Potrebno se je pogovarjati in oblikovati družbo, v kateri lahko vsi delujemo kreativno. Biti moramo napredni, v koraku z časi, ki so pred nami.

 Dobrobit občanov je na prvem mestu

Verjamem v osnovne ideje, načela in vizijo te liste. Pod njenim okriljem smo zbrani ljudje, katerih cilj je poskrbeti za dobrobit občine, okolja, v katerem bivamo. In sedaj, ko pobližje poznam ljudi naše liste, se še bolj prepričan, da je bila odločitev prava. To so ljudje, ki enako kot jaz, v sebi gojijo prepričanje, da se v naši občini skriva velik potencial, ki pa ga žal do sedaj nismo znali izkoristiti v tolikšni meri, kot bi ga lahko. Zato je čas za naslednji korak.

Pomembna je konstruktiven pogovor

Želim si konstruktivne debate, razmišljanja, ki seže dlje od občinske meje. Želim si okolje, kjer lahko vsi glasno izrazimo svoje mnenje in dobimo konstruktiven, relevanten odgovor. Ni potrebno, da vedno izumimo nekaj novega, ozrimo se naokoli, poglejmo dobre primere in jih vključimo v naše okolje. Zavzemal se bom za argumentirane in konstruktivne pogovore, ki jih bomo vrednotili na podlagi vsebine, ne pa na podlagi tega, kdo je avtor oziroma na katerem “zeljniku” je ideja zrasla.

Julija Burgar

Datum rojstva:
29. 06. 1978
Kraj bivanja:
Cerklje na Gorenjskem
Izobrazba:
Gostinski tehnik
Delo ki ga opravlja:
Vodja turističnega obrata

 

Mnogo več za občane in občanke

Biti občinski svetnik je odgovorna naloga, zato odločitev, za aktivno udeležbo na TOP listi občine Cerklje ni bila lahka. A otroci so že zrasli, zato lahko okolju sedaj končno nekaj ponudim. Z mojimi izkušnjami, znanji, s svežimi idejami in skupnimi močmi zmoremo narediti še mnogo več za naše občane.

TOP lista občine Cerklje prva in edina izbira

Top lista je zame prva in edina izbira, saj prihajam iz podjetniške družine in to me je v življenju zaznamovalo. Z ostalimi člani naše liste zelo dobro sodeljujemo. Kljub razlikam med nami smo v življenju vsi na svojem področju pridobili veliko znanj, izkušenj, majhnih in velikih uspehov, ena od naših članic celo v svetovnem merilu. Naša občina se ponaša, da sodi med najuspešenjše v Sloveniji. Prepričana sem, da bo naša svetniška skupina s timskim, zavzetim delom občino dvignila na novo raven. Z novimi idejami in tudi mednardnim sodelovanjem, bi našo občino znali ponesli v evropski vrh kvalitete življenja.

Župan s podjetniškimi izkušnjami

Luka za župana podpiram zato ker je že v svojem uspešnem podjetju dokazal da zna delati dobro in premišljeno. Kot aktualni občinski svetnik je bil tako aktiven podpornik dobrih, transparentno zasnovanih projektov, pogosto pa tudi prvi glas kritične opozicije, ko so se načrtovani projekti izvajali nepregledno ali v naglici in nepremišljeno.

Vlado Ahčin

Datum rojstva:
10. 01. 1962
Kraj bivanja:
Vopovlje
Izobrazba:
Diplomirani ekonomist UN
Delo ki ga opravlja:
Vodja dejavnosti,
Predsednik Društva obrtnikov in podjetnikov Cerklje

 

Prednost razvoju gospodarstva, turizma in kmetijstva

Glede na moje področje delovanja se bom zavzemal za izvedbo vsakoletnega razpisa za pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma ter kmetijstva v občini. Zavzemal se bom za izgradnjo obrtno-industrijske cone in iskanje primerne lokacije za selitev dejavnosti iz urbanih delov na obrobje občine. Izgradnja cone je smiselna, ker se s selitvijo posla na obrobje sprostijo kakovostne kapacitete v urbanem središču, v coni pa je omogočen nadaljnji razvoj podjetij, ki je znotraj naselij večinoma omejen. Podjetništvo in inovativnost sta gonilo družbenega in gospodarskega razvoja, kar vodi v napredek družbe in večjo blaginjo prebivalstva, zato mora temu segmentu občina nameniti posebno pozornost.

Več pogovorov s predstavniki vaških skupnosti

Občinska spletna stran je dobra in nudi veliko informacij, prav tako so objavljeni video posnetki občinskih sej.  Splošna informiranost je dokaj dobra, medtem ko so informacije za pripravo na sejo OS občasno nepopolne in posredovane v zadnjem trenutku. Vidim potrebo, da bi se morali predstavniki občine večkrat sestati s predstavniki vaških skupnosti, da se pogovorijo o projektih, ki zadevajo posamezno vaško skupnost.

Razvoj turizma zagotavlja večje prihodke

V zadnjih letih posipanje poljskih poti ni bilo najbolje urejeno, zato se bom zavzemal, da se to izvaja vsako leto, na podlagi informacij predstavnikov vaške skupnosti. Razvoj turizma v Občini prinaša tudi večje prihodke tudi preko turistične takse in zavzemal se bom, da se del letno pobrane turistične takse nameni za potrebe, ki jih predlagajo turistični ponudniki in vaške skupnosti iz okolij, kjer je bila taksa pobrana.

Tadeja Brankovič

Datum rojstva:
20. 12. 1979
Kraj bivanja:
Vašca
Izobrazba:
Specialist manager
Delo ki ga opravlja:
Podjetnica

 

Pomembno je narediti odločilen korak

Ljudje smo kritična bitja, predvsem do drugih. V tem ni nič slabega, če je kritika podprta z dejstvi in ponujenimi možnimi rešitvami. Kritika je dobra za tistega, ki jo razume in sliši. Pa vendar se vse prevečkrat pritožujemo nad delom drugih. Le redki imamo pogum in moč stopiti iz cone udobja. Sama sem pripravljena. Odločitev, da  kandidiram za občinsko svetnico temelji predvsem na prepričanju, da lahko s svojim znanjem, izkušnjami, aktivnostjo in z željo po povezovanju, komunikaciji in realizaciji naših projektov, občini in vsem občanom, dam del sebe. Pripravljena sem za dobro vseh nas deliti izkušnje in narediti odločilni korak. S svojo aktivnostjo lahko  doprinesem dodano vrednost. V današnjem času morajo  biti vplivni člani družbe inovativni, hitri, modri in sposobni hitrega, odgovornega odločanja.

TOP lista občine Cerklje ni politična stranka

Na TOP Listi občine Cerklje  kandidiram, ker ni politična stranka. Smo lista, ki je močna zaradi odločnih, sposobnih posameznikov z različnih ključnih področij, delujemo pa za iste razvojne cilje. Močna ekipa  ljudi, ki se povezuje z znanjem, energijo, a je sposobna slišati tudi občane. Samo skupaj lahko naredimo odločen in odločilni naslednji korak. Sedaj je najbolj primeren trenutek.

Luka Štumberger v izzivu vidi motiv

Luka Štumberger je mlad, ambiciozen, komunikativen in uspešen Cerkljan. Nikoli ga ni strah, kajti v izzivu vedno vidi motiv. Je odločen, dela transparentno, je dosleden, povezovalen in pripravljen prisluhniti prav vsakemu. V vsaki težavi vidi izziv in verjame, da rešitev obstaja. Vedno je pripravljen na dialog in povezovalen način dela. Prepričana sem, da bo z vsemi temi svojimi kompetencami dobro vodil tudi občino, v dobro vseh nas. Veliko izkušenj si je nabral že preko vseh svojih aktivnosti v zadnjih letih, a se zaveda, da brez  podpore svojih svetnikov ne gre. Razvoj občine se lahko popolnoma zaustavi, če župan nima podpore občinskih svetnikov.

Andrej Ropret

Datum rojstva:
06. 09. 1963
Kraj bivanja:
Cerklje na Gorenjskem
Izobrazba:
Elektrotehnik
Delo ki ga opravlja:
Podjetnik

 

Kot občinski svetnik želim s svojimi izkušnjami pomagati pri nadaljnjem razvoju občine. S tem aktivno podpiram soobčane, da sledimo, na nekaterih področjih pa ujamemo, korak z globalnim svetom. Top lista ni politična lista. Smo angažirani občani, ki si prizadevamo za družbeni in socialni razvoj na temelju obrti, podjetništva, kmetijstva in turizma. Zato menim, da je čas za naslednji korak. Luka je že v sedanjem mandatu kot občinski svetnik deloval zelo aktivno. Vidim ga kot povezovalnega, ki zna prisluhniti vsem. Z močno svetniško podporo prav on lahko naredi naslednji razvojni korak v občini Cerklje.

Tanja Ciperle

Datum rojstva:
23. 07. 1970
Kraj bivanja:
Dvorje
Izobrazba:
Diplomirana ekonomistka
Delo ki ga opravlja:
Podjetnica

 

Potrebujemo novo, jasno in enotno strategijo razvoja

Ukvarjam se s kmetijstvom, doma pridelujemo kislo zelje, in s turizmom, saj oddajamo turistične sobe. V občini delujem tudi kot prostovoljka, saj poučujem angleščino. Veliko projektov v občini je bilo dobro zastavljenih in verjamem, da se bodo izvedli do konca.  Slovenija je v tem obdobju v turističnem razcvetu in tudi mi v Cerkljah potrebujemo novo, jasno in enotno strategijo razvoja.

Sveža energija za nove priložnosti

Verjamem, da je čas, da na župansko mesto pride nekdo s svežo energijo in novim zagonom. Vem, da zna Luka Štumberger okrog sebe zbrati ljudi, ki so najboljši v svojih dejavnostih in potem z njimi ustvajati pogoje, od katerih bomo vsi imeli koristi in nove priložnosti. Zato ga podpiram in zato sem na njegovi listi.

Aleš Ropotar

 

Datum rojstva:
14. .08. 1978
Kraj bivanja:
Spodnji Brnik
Izobrazba:
Magister organizator
Delo ki ga opravlja:
Inženir za letalske sisteme

 

Sedaj je pravi čas

Člani TOP Liste smo ljudje z različnimi in dobrimi idejami ter širokim področjem interesov. Te ideje in rešitve so v veliki meri izvedljive na kratek rok in bi pripomogle k še večji prepoznavnosti naše občine. Sedaj je pravi čas za naslednji korak.

 Veliko odprtih izzivov

V našem kraju je veliko odprtih zadev. Nedokončano krožišče je po stečaju SCT potrebno dokončati. Urediti okolico cerkve, predvsem parkirnih prostorov z odkupom dela zemljišča ob cesti do cerkve. Nujno bi bilo potrebno urediti strugo potoka skozi vas, kot v nekaterih drugih krajih naše občine. Prednostno se želim zavzemati za izpolnjevanje obljub iz programa naše liste in delovati v dobro vseh občanov. Osebno se bom potrudil, da se bo občina še naprej razvijala v dobrobit občanov in postala vzorec dobre prakse tudi navzven.

Marinka Rezar

Datum rojstva:
04. 03. 1965
Kraj bivanja:
Apno
Izobrazba:
Kuharica
Delo ki ga opravlja:
Poslovodja

 

Moje sporočilo je zelo kratko in jasno: podpiram TOP Listo in njen program delovanja, ki  odraža razumevanje izzivov vseh vasi in naši občini in vseh generacij. Luka pa ima mojo polno podporo za župana.

Jaka Ogrinec

Datum rojstva:
08. 02. 1978
Kraj bivanja:
Zalog
Izobrazba:
Diplomirani ekonomist
Delo ki ga opravlja:
Samostojni podjetnik

 

Boljša kvaliteta življenja za vse generacije

TOP Lista je moja lista zato, ker želim vsem občanom in občankam izboljšati kvaliteto življenja v občini Cerklje. Tu mislim na vse generacije. Z močno voljo, željo ter izkušnjami verjamem, da lahko kot svetnik bistveno pripomorem k temu. Seveda z maksimalno podporo preostalih svetnikov ter novega župana.

Poznamo pot do uspeha

Gre za listo izkušenih obrtnikov, podjetnikov in ljudi z izkušnjami v turizmu. Vsak zase ve kakšna je pot do uspešne poslovne poti, kakšne so ovire, izzivi na tej poti. Vse to se izraža v samem programu. Program se bo moral dopolnjevati, kar bomo dosegli tako, da bomo znali slišati posameznike, skupnosti, društva vseh vasi in zaselkov v občlini Cerklje.

Program bomo dosledno izvajali

Luka Štumbereger je po naravi športnik, borec in pozitivno naravnan človek. Z izborom članov liste je pokazal, da misli pri izvedbi in uveljavitvi svojega programa zelo resno. Zaveda se potenciala v občini Cerklje in tudi dobro ve kako ga bo izvedel. Zaveda se, da je vseh 30 vasi in zaselkov v oblčini Cerklje enakovrednih.

Naredimo lahko zelo veliko

Kot del ekipe TOP liste in s skupnimi močmi lahko naredimo veliko. Prihajam iz vasi Zalog in se bom trudil za realizacijo prednostnih zahtev prebivalcev, kot sta izgradnja pločnika in ureditev prometa okoli podružnične šole v Zalogu. Za preostale teme si bom prizadeval za vključitev v program in izvedbo. Smo razvojno naravnani, zato je pred nami veliko dela. Več kot samo za en mandat.

Darinka Pavlič Kamien

Datum rojstva:
28. 08. 1958
Kraj bivanja:
Cerklje na Gorenjskem
Izobrazba:
Diplomirani ekonomist (marketing)
Delo ki ga opravlja:
Podjetnica

 

 

 

Ne stojim ob strani

Nimam navade stati ob strani in zgolj spremljati dogajanja, ki zadevajo mene, družino ali širšo okolico. Sem aktivna članica družbe, tenkočutna do socialnih vprašanj, kritična do političnih ravnanj, ki parcialne ali celo zasebne interese postavljajo pred skupne. O svojih stališčih tedensko pišem za različne medije in kot del civilne družbe postavljam vsebine na javni dnevni red. Svojo vlogo v TOP Listi občine Cerklje vidim prav v tem, da vsebine, o katerih je potrebno široko občinsko povezovanje, dogovor in usklajenost, na ta način tudi uredimo.

Luka Štumberger bo župan vseh občanov

Vsak podjetnik dobro ve, da z obstoječo ekipo spremembe niso možne. Cerklje potrebujejo novo vodstvo na občinski ravni zaradi sprememb in novih korakov, ki jih je potrebno narediti. Luka prinaša v vodenje občine novo energijo, svež pogled na ta čas in tistega, ki prihaja za naslednje generacije. Išče sodobne, učinkovite rešitve, je odprt, odlikujejo ga komunikacijske in povezovalne sposobnosti. Pri 38. letih je mlad a hkrati zrel, odgovoren manager, oče, občinski svetnik. Zbral je odlično ekipo, ki ima znanje, energijo in voljo, da popelje občane in občanke v prihodnost z večjo blaginjo in kakovostjo življenja.

Simon Štern

Datum rojstva:
30. 12. 1977
Kraj bivanja:
Šmartno
Izobrazba:
Lesarski tehnik
Delo ki ga opravlja:
Podjetnik

 

Želimo slišati občane

Kot opazovalec od zunaj pogosto ne vidiš dejanskega stanja, želim pa si aktivno sodelovati pri razvoju občine. To lahko opravim le v vlogi občinskega svetnika in z dobrim sodelovanjem z vsemi deležniki.  Pri tem je TOP lista povsem neodvisna in univerzalna, brez politične usmeritve. Edina naša usmeritev je izvedba začetih projektov in uresničitev programa, ki ga pripravljamo v pogovoru s široko skupnostjo v občini. Skupaj z občani, ki jih želimo slišati, lahko uresničimo skoraj vse.

Osebna in ekipna podpora

Luka je izredno komunikativna oseba, ki vedno prisluhne ljudem. Če je le možno pomaga ali pa poišče odgovore in nam jih posreduje. Podporo si nedvomno zasluži, saj ima nove in sveže ideje podprte z mlado energijo. Pri  svojem delu lahko računa na mojo podporo saj bomo kot ekipa lahko naredili korak naprej.

Sodelovanje prinaša najboljše rezultate

V  svojem podjetju sem si pridobil izkušnje in bogato znanje, ki jih lahko delim naprej. Z dobrim sodelovanjem lahko hitro izpeljemo projekte, ki so že zastavljeni, hkrati pa se bomo z novo energijo in pristopi lotili novih. Seveda z zavedanjem in odgovornostjo, da so občani vedno na prvem mestu. .

Več komuniciranja in obveščanja

Pogosto smo bili s projekti v občini seznanjeni prepozno ali pa sploh nič. Če bi bili občani pravočasno obveščeni o projektih bi lahko dali konkretne pripombe ali pa bi projekte lahko boljše realizirali. Tako pa se marsikateri projekt izvede slabo ali pa se potem popravlja, ko je že izdelan.

Vaško jedro v Šmartnem, kanalizacija, parkirišča, poplave in še več

V Šmartnem bi bilo potrebno urediti vaško jedro, tudi z odkupom stare, razpadajoče mežnarije, postavitev klopic okrog vaške lipe, ki je bila zasajena na večer osamosvojitve Slovenije leta 1991. Kanalizacija je slabo izdelana, zato moramo imeti pri gradnji projektov stalen nadzor kvalitete. V Cerkljah manjkajo parkirišča in še vedno ni urejeno poplavljanje ob visokih vodah.

Mihaela Stare

Datum rojstva:
21. 09. 1972
Kraj bivanja:
Praprotna polica
Izobrazba:
Ekonomski tehnik
Delo ki ga opravlja:
Delo na kmetiji

 

Pripravljena!

Sem kritična opazovalka delovanja občine in v preteklosti kar nekaj rešitev ni bilo dobrih. Ne le zame, tudi za okolico. Zato sem se odločila aktivneje sodelovati pri sprejemanju odločitev glede naše prihodnosti kot kandidatka za občinsko svetnico.

TOP listi sem se pridružila zato, ker  združuje podjetnike, turistične delavce in kmete. Pokrivamo torej zelo široko področje. Skupaj zmoremo marsikaj. Z vključitvijo v občinski svet bom skušala več pozornosti usmeriti na področje kmetijstva. V zadnjih časih za kmetijstvo ni bilo namenjeno veliko denarja. Kmetje ne želimo imeti vseh poljskih poti asfaltiranih, ampak želimo samo dobro vzdrževan makedam. Asfaltirane poljske poti povečajo frekvenco prometa po polju, poveča se vandalizem po kmetijskih površinah in naša polja so prevečkrat odlagališče odpadkov, ki »padejo« iz avtomobilov.

Adrijan Galjot

Datum rojstva:
09. 09. 1998
Kraj bivanja:
Lahovče
Izobrazba:
Strojni tehnik
Delo ki ga opravlja:
Študent – Kmetovalec

 

Izmenjava mnenj in iskanje skupnega jezika

Kandidatura za občinskega svetnika je zame popolnoma nova izkušnja. Sam se želim predstaviti kot aktiven občan, želim spoznati soobčane in jim pomagati pri uresničevanju ciljev.  Izmenjava mnenj mi ni tuja prav tako iskanje skupnega jezika, vendar se zavedam, da je potrebno stati za dejstvi in jih zagovarjati.

Lista, ki dela

Obrtniki, podjetniki, kmetje, turistični delavci in vsi, ki ustvarjajo nove produkte, so vedno postavljeni na realna tla, ko je potrebno plačati račune. Vedo, da s svojimi produkti in storitvami zagotavljajo preživetje za svoje družine in za zaposlene. Ta področja niso ne levo, ne desno. Člani liste se zavzemajo za razvoj, za ureditev aktualnih tem v občini, stremijo k napredku in povezovanju vseh.

Zasuti z vprašanji mladih

Nadvse spoštujem Lukov pristop, ko me je nagovoril naj ga zasujem z vprašanji mladih. Premalokrat se namreč starejši zavedajo, da mnenje mladih prav tako šteje in drugačno razmišljanje pripelje do nečesa boljšega in modernejšega. Izključevanje mladih v preteklosti se mogoče odraža tudi v njihovi neudeležbi na volitvah in to želim tudi sam spremeniti.

Nejc Novak

Datum rojstva:
13. 08. 1999
Kraj bivanja:
Šmartno
Izobrazba:
Študent Fakultete za strojništvo
Delo ki ga opravlja:
Študent – snemalec, video produkcija

 

Mladi, »pejmo vol`t«!

Za našo prihodnost gre, zato se moramo mladi vključevati v odločanje in oditi na volitve. Le tako bomo lahko vplivali na naša življenja. In tudi sam lahko nekaj storim za naš jutri le kot občinski svetnik, ne zgolj to, da se pritožujem nad delom drugih. Hkrati mladi s temi spoznavamo, da je delo svetnikov odgovorno, zato je pomembno, da zanj izberemo primerne soobčane. Kandidiram tudi zato, da bi lahko zastopal mnenja mljaše generacije v naši občini.

Ambicioznost in svežina

Top lista je moja lista, ker je prenovljena, sveža, ambiciozna in pripravljena trdo delati. Zelo sem naklonjen dejstvu, da spodbujamo turistični razvoj in iščemo sodobne ideje, ki bodo našo občino povzdignile na višjo raven. Sam si bom najbolj prizadeva za mlade in pomoč podjetnikom – začetnkom, ki potrebujejo spodbude in nasvete na svoji poti.

Luku ni vseeno za nikogar

Luka Štumbergerja podpiram, ker mu ni vseeno za ljudi okoli njega. To spoznajo že otroci v vrtcu, ki ga na sprehodu skozi Cerklje navdušeno pozdravljajo, saj so si ga zapomnili kot odličnega učitelja enega od športov v katerega jim je pomagal vstopiti. Poleg tega uspešno vodi podjetje, kar mi pove, da je organiziran, odločen in sposoben. Zato verjamem, da bo izziv županskega mesta opravil z odliko.