Kandidat za župana občine Cerklje

Datum rojstva:
09. 08. 1980
Kraj bivanja:
Cerklje na Gorenjskem
Izobrazba:
Profesor športne vzgoje
Delo ki ga opravlja:
Direktor,
Občinski svetnik,
Predsednik Zavoda za turizem Cerklje

 

Luka Štumberger kot Občinski svetnik
Na lokalnih volitvah 2014 je bil kot izvoljeni predstavnik Liste za obrt, podjetništvo in turizem član občinskega sveta. Aktivno se je zavzemal za boljše informiranje, več komuniciranja in večjo možnost vključevanja mnenj, za transparentno in uravnoteženo porabo javnega denarja ter za uvajanje naprednih modelov in sodobnih tehnologij v upravljanje občine. Je velik podpornik dobrih razvojnih projektov in predlagatelj številnih pobud in predlogov.

Luka Štumberger daje besedo

 »Za kandidaturo za župana sem se odločil po pogovoru in podpori številnih občanov, ki tako kot jaz verjamejo, da ima občina Cerklje možnosti in priložnosti za hitrejši in še uspešnejši razvoj tako na gospodarskem, infrastrukturnem, kulturnem, športnem in tudi socialnem , družbenem področju. Predvsem pa vidim potrebo po spremembi načina delovanja občine in njenih organov, ki mora postati bolj pregledno, učinkovito, finančno optimirano in preudarno. Spremembe si občani želijo tudi na ravni komuniciranja. Ne le, da želijo biti bolje informirani, želijo si odprte in spoštljive komunikacije ter več vključenosti, več sprejemanja in razumevanja do pobud in novih idej. Z izkušnjami delovanja v svetu občine Cerklje dobro poznam delovanje občine. Kot občinski svetnik pa prav tako poznam izzive, ki pestijo naše občane. Ne bomo spregledali ne mladih, ne starejših, ne kmetovalcev, ne intelektualcev, ne delavcev, ne znanstvenikov, kulturnikov, športnikov, podjetnikov, gasilcev, obiskovalcev. Ne krajev, ne vasi, ne zaselkov.Vsega ne bo moč narediti čez noč, a dajem vam besedo, da smo z ekipo TOP liste občine Cerklje in skupaj z vami sposobni uresničiti program, ki bo zagotovil sodobnemu času in trendom primeren razvoj občine kot celote. V zadovoljstvo vseh občanov in občank. Vedno sem vam na voljo za pogovor in odgovor, zato mi pišite na e-naslov luka@toplista-cerklje.si«.

Luka Jezeršek

Datum rojstva:
21. 10. 1981
Kraj bivanja:
Zgornji Brnik
Izobrazba:
Kuhar – mojster
Delo ki ga opravlja:
Chef

 

Kandidiram, ker sem odgovoren

To ni toliko želja, to jemljem kot dolžnost do okolja, kjer bivam z družino. Ko sva se z ženo pogovarjala o tem, me je vprašala ali verjamem, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami kaj doprinesem lokalni skupnosti. Ko sem temu pritrdil, mi je rekla, da je v tem primeru moja dolžnost, da se vključim v to zgodbo in pomagam pri soustvarjanju okolja, v katerem bodo odraščali najini otroci. Prepričan sem, da lahko v ta prostor prinesem vsebine, ki jih nujno potrebujemo, oblikovanje produktov z dodano vrednostjo, povezanost različnih subjektov na ravni podjetij, obrti, kmetijstva ter različnih društev. Potrebno se je pogovarjati in oblikovati družbo, v kateri lahko vsi delujemo kreativno. Biti moramo napredni, v koraku z časi, ki so pred nami.

 Dobrobit občanov je na prvem mestu

Verjamem v osnovne ideje, načela in vizijo te liste. Pod njenim okriljem smo zbrani ljudje, katerih cilj je poskrbeti za dobrobit občine, okolja, v katerem bivamo. In sedaj, ko pobližje poznam ljudi naše liste, se še bolj prepričan, da je bila odločitev prava. To so ljudje, ki enako kot jaz, v sebi gojijo prepričanje, da se v naši občini skriva velik potencial, ki pa ga žal do sedaj nismo znali izkoristiti v tolikšni meri, kot bi ga lahko. Zato je čas za naslednji korak.

Pomembna je konstruktiven pogovor

Želim si konstruktivne debate, razmišljanja, ki seže dlje od občinske meje. Želim si okolje, kjer lahko vsi glasno izrazimo svoje mnenje in dobimo konstruktiven, relevanten odgovor. Ni potrebno, da vedno izumimo nekaj novega, ozrimo se naokoli, poglejmo dobre primere in jih vključimo v naše okolje. Zavzemal se bom za argumentirane in konstruktivne pogovore, ki jih bomo vrednotili na podlagi vsebine, ne pa na podlagi tega, kdo je avtor oziroma na katerem “zeljniku” je ideja zrasla.

Polona Kuhar

Datum rojstva:
02. 09. 1967
Kraj bivanja:
Ambrož pod Krvavcem
Izobrazba:
Kmetijec
Delo ki ga opravlja:
Vodja gostinsko-turističnega obrata

 

V povezovanju je moč

Svojim znanjem in izkušnjami, ki sem jih pridobila tudi v aktivnem sodelovanju v društvih, kot so mladi zadružniki, aktiv kmečkih žena, v vaški skupnosti, v pastorali, čebelarstvu, želim pomagati občini in občanom pri nadaljnjem razvoju in nujnih spremembah. V povezovanju vidim moč, ki je ključna za izvedbo novih idej.

Smo lista aktivnih, družbeno odgovornih, delavnih občanov, ki se zavzemamo za iste razvojne cilje  v občini Cerklje. Skupaj pogumno in odločno, povezano z ostalimi občan,i lahko stopimo večjim ciljem nasproti.

Transparentnost in komunikacija

Luka je mlad, aktiven občan, uspešen v svojem osebnem in poslovnem življenju. Prepričana sem, da ima prave kompetence za župana. Občini bo prinesel nov veter v vodenju in razvoju. Že v tem mandatu se je kot občinski svetnik aktivno zavzemal za transparentno poslovanje in boljšo komunikacijo, zaradi česar je bil, začuda, tudi večkrat očrnjen.

Sodelovanje z občani in drugimi svetniki

Osebno se bom zavzemala za izvedbo čim več projektov, ki smo si jih zadali v programu. Prepričana sem, da bomo s pravilno komunikacijo in strpnostjo našli skupne rešitve tudi z drugimi svetniki in občani. Le tako bomo naredili korak naprej.