Cerklje zmorejo napredovati hitreje. Z demokratičnim vodenjem in vključitvijo vseh potencialov skupnosti.

Danes je Luka Štumberger z ekipo TOP Liste občine Cerklje v prostorih pisarne na Trgu Davorina Jenka novinarjem podrobno predstavil programske usmeritve liste in objasnil razloge za kandidaturo. Na tiskovni konferenci so spregovorili tudi člani liste, med njimi javnosti najbolj poznana štirikratna olimpijka Tadeja Brankovič in pa vrhunski chef Luka Jezeršek. Spremembe, ki jih načrtujejo, bodo občane povezale v skupnih ciljih, jim zagotovile višjo kakovost življenja, prinesle več zadovoljstva ter blaginjo za vse. Turistom in obiskovalcem pa ponudile več vsebine in produktov, ki bodo vključevali najboljše, kar premore občina.

Samovolja, samozadostnost, izključevanje, slabo, često tudi žaljivo, komuniciranje…

Ključni očitki zatečenemu stanju vodenja občine Cerklje na Gorenjskem po šestih mandatih aktualnega župana so samovolja, samozadostnost,  izključevanje, slabo, često tudi žaljivo, komuniciranje, nedovzetnost za uvajanje novih pristopov sodobnega časa in premajhna ambicioznost glede na človeške in naravne potenciale, ki jih občina ima.

Pisana druščina – to je TOP Lista občine Cerklje

25. septembra je kandidat za župana Luka Štumberger – kot prvi in ta trenutek še vedno edini kandidat za župana občine Cerklje – vložil zadostno število glasov svojih podpornikov za kandidaturo. Še vedno aktualni občinski svetnik  je v TOP Listo občine Cerklje, katere nosilec je, povabil aktivne,  konstruktivno kritične občane, ki mislijo neodvisno, politično neobremenjeno, jih pa tesno povezujejo načrti in cilji, povezani z nadaljnjim razvojem občine. V svojih vrstah imajo tako mlade kmete, študente, turistične delavce, podjetnike, obrtnike, športnike, nekdanje občinske svetnike, upokojence.

Javnosti sta najbolj poznana vrhunski chef kulinarične hiše Jezeršek Luka Jezeršek in nekdanja biatlonka svetovnega formata in štirikratna olimpijka Tadeja Brankovič.

4 stebri, 78 točk programa – ne le zgolj seznam želja… 

Program liste, skrbno pripravljen na osnovi pogovorov s številnimi skupinami občanov, so oblikovali v štiri stebre, ki so jih vsebinsko opredelili na:

 1. Turizem, obrt, podjetništvo, kmetijstvo
 2. Razvojni projekti, ki vključujejo okolje, prostor in infrastrukturo
 3. Šport, kultura in izobraževanje
 4. Skupnost, kar vključuje osredotočenost na otroke, družine in starejše

Med 78 točkami programa, so tudi izgradnja obrtno-industrijske cone, brezplačni Wi-Fi v središčih vseh vasi, subvencije za turistični razvoj, izgradnja parkirišča za avtodome in postajališča za zmajarje, dokončna ureditev kanalizacije v občini, izgradnja primernega zdravstvenega doma v Cerkljah, preobrazba v »zero waste« občino, tudi brez plastičnih vrečk, izgradnja kolesarske infrastrukture in pešpoti, izgradnja primernega pokritega igrišča za nogomet v Velesovem in ob tem tudi ustrezni sistem z vodno vrtino za zimsko ogrevanje dvorane in poletno zalivanje zunanjega igrišča.

Program TOP Liste ni zgolj seznam želja, temveč je vsak projekt utemeljen in podprt z razlogom za vključitev v program, z opredelitvijo, kako se lotiti projekta in časovnim okvirom izvedbe oz. začetka projekta. Celoten program je na voljo na www.toplista-cerklje.si/program/.

Hitrejši razvoj, sodobne, celovite in trajnostne rešitve… 

Luka Štumberger se zavzema za hitrejši razvoj občine Cerklje, ki sicer velja za eno najbolj zaželenih občin, ko gre za priseljevanje mladih. Prizadeva si za sodobne, celovite, trajnostne rešitve, ki bodo občanom zagotovile nove možnosti za še višjo raven bivanja, podjetnikom, kmetom, turističnim delavcem pa ustvarile prijaznejše poslovno in delovno okolje

Želi si več povezovanja med vsemi deležniki  v občini, med vsemi kraji, vasmi in zaselki, večjo vključenost občanov pri odločanju, boljšo komunikacijo in  ustvarjalni dialog.

S člani TOP Liste želi  ustvariti okolje v katerem bodo v Cerkljah lahko dosegali rezultate in cilje, ki odgovarjajo na pričakovanja in potrebe skupne prihodnosti. Želi, da pri odločitvah sodelujejo vsi zainteresirani, od civilne družbe, do izvoljenih svetnikov in svetnic.

Luka Štumberger: »Cerklje so sicer majhna občina po površini, a  prava metropola  glede na izjemno bogastvo talentov,  naših  sposobnih in prodornih ljudi,  pa najsi gre za kulturnike, športnike, umetnike,  gasilce, podjetnike, obrtnike,  kmete, mladino…  To dejstvo me navdaja s ponosom in optimizmom. Moj cilj je vzpostavitev  nove, demokratične kulture sodelovanja v Cerkljah, s pomočjo katere bomo lahko bistveno bolje izkoristili obstoječi, a doslej premalo izkoriščen, združen in povezan potencial  naše skupnosti in  s tem omogočili optimalno zadovoljevanje potreb  skupnosti.  Sedanji način vodenja občine namreč ne prinaša zadostnih rezultatov. Preprosto zato, ker je vodenje avtokratsko.«     

Obljublja pošteno in odkrito delovanje,  spoštljiv odnos in enakost  do vseh občanov in občank ter načrtuje odlično poslovno, turistično, kulturno in socialno kondicijo občine za blaginjo sedanjih in prihodnjih generacij občanov in občank.

Povezava do prispevka, ki je že bil objavljen na Radiu Kranj:

Read more...

Problematika gradnje pokritega nogometnega igrišča NK Velesovo Cerklje

V ponedeljek, 8. 10., smo lahko na Facebook strani NK Velesovo Cerklje zasledili objavo o začetku gradnje pokritega nogometnega igrišča z umetno travo. Ob tej priliki so se zahvalili občini Cerklje, pri čemer so (morda nehote) zapisali tudi:

“Zahvala za to investicijo gre predvsem občini Cerklje kot tudi našemu sedanjemu županu, ki so kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov, razumeli stisko /…/”

Na tej točki pa se, kot svetnik v občini Cerklje, moram odzvati, saj so natolcevanja na nasprotovanje gradnji neresnična in so ali a) posledica nekorektnega komuniciranje s strani občine pri podajanju realne slike glede tega projekta ali pa b) posledica posploševanja s strani pisca tega zapisa …

“/…/ je pa res, da sem se sam zelo zavzemal, da ta objekt postane modern in predvsem funkcionalen za vse uporabnike.”

Sam namreč kot občinski svetnik nisem zasledil nikogar v občinskem svetu, ki bi kakorkoli nasprotoval gradnji pokritega igrišča z umetno travo (to se lahko tudi preveri tudi z ogledom občinskih sej, ki so objavljene na spletni strani občine Cerklje), je pa res, da sem se sam zelo zavzemal, da ta objekt postane modern in predvsem funkcionalen za vse uporabnike.

“Zakaj se bo za ogrevanje uporabljal plin in ne vodni vir iz vrtine /…/ vodo bi lahko v poletnih mesecih uporabljali za zalivanje /…/”

Ko je na sestanek prišel projektant (to je bil celo njegov prvi projekt take namembnosti), je bilo podanih kar nekaj informacij, ki so terjala dodatna vprašanja in razlage. Naj jih omenim le nekaj:

 1. Zakaj samo velikost 40 m x 20 m (tako igrišče je za več kot 40 % manjše kot v Šenčurju)? Takšna velikost igrišča je premajhna za normalno uporabo in ne bo dosegla pravega namena.
 2. Zakaj mora biti balon točno določenega proizvajalca (predstavljeno nam je bilo, da je tak balon primeren za ekstremne pogoje od -50 C do + 50 C)? Certifikata o kvaliteti na sestanku ni bilo.
 3. Zakaj se bo za ogrevanje uporabljal plin in ne vodni vir iz vrtine (investicija na začetku je resda višja, ampak na koncu cenejša in bolj ekonomična; vodo bi lahko v poletnih mesecih uporabljali za zalivanje velikega travnatega igrišča in bi s tem rešili še dodatno težavo, saj je prav vsako poletje igrišče popolnoma požgano)?
 4. Zakaj se na streho ne namestijo kolektorji za zbiranje električne energije? S tem bi objekt postal samooskrbovan brez stroškov za ogrevanje in razsvetljavo …
 5. Kje so predvidene garderobe za obiskovalce (teh v razpisu NI)?
 6. Ali so predvidene tudi tribune za obiskovalce (prostora je namreč več kot dovolj)?
 7. Kako se bo balon poleti hladil (namreč stene so iz vseh 4 strani fiksne, torej bo potrebno ohlajevati s klimatom – ali je to smiselno, oz. ali ne bi bilo bolje, da bi se vsaj 2 stranici lahko dvignili in bi s tem ustvarili umetni prepih)?
 8. Ali se bo objekt uporabljal tudi za druge namene (športne dogodke, kulturne dogodke …)?
 9. Zakaj se je cena kar 3 x spremenila? Kdo je odgovoren za popis?
 10. Zakaj   zadnjem popisu ni vsega, kar tak objekt potrebuje za normalno delovanje (oz bo potreben dodatni aneks, s katerim bo strošek investicije še narasel, torej končna cena ne bo 748.000,00 EUR)?

“Projekt, ki ima napake na papirju, namreč mnogo manj stane /…/”

Sedaj pa vas, dragi občani, vprašam: ali se tudi vam zdi, da so vprašanja še kako na mestu in da jih bi bilo potrebno razrešiti čim prej?

Projekt, ki ima napake na papirju, namreč mnogo manj stane, kot že dokončan projekt z napakami. Zneski, o katerih se pogovarjamo, še zdaleč niso majhni in gospodarna in premišljena raba bi morala biti prioriteta, na tovrstne komentarje pa morali gledati pozitivno in jih reševati s KONSTRUKTIVNIM DIALOGOM. V naši občini pa imam v zadnjem času vedno večkrat občutek, da to ni mogoče …

In še za konec: upam in želim si, da sta projektant in izvajalec vsaj delno upoštevala moje pomisleke in predvsem predloge, ki sem jih pri teh vprašanjih podal, in da bomo lahko kaj kmalu priča lepi zgodbi smiselne nadgradnje NK Velesovo Cerklje in ŽNK Cerklje.

Luka Štumberger

 

Read more...

Podoba uspešnosti župana se v 24 letih popolnoma izkrivi…

Danes smo lahko v Slovenskih novicah  prebrali še eno odlično kolumno izpod peresa Darinke Pavlič Kamien. Tokrat se je dotaknila teme, ki je “hudo” aktualna sedaj, ko so lokalne volitve pred vrati. Ne samo v naši občini, temveč v kar nekaj drugih občinah.  Odkrito je spregovorila o razlogih, zakaj bi morali tudi županovanje omejiti. Zelo omejiti.

“Župani ne bi imeli časa udobno sedeti v svojih stolčkih in dokaj avtoritarno voditi občino, čemur smo priča v marsikateri skupnosti. Ne bi se počutili nedotakljivi in neodstavljivi, kot so zdaj, kar bi njihovo osredotočenost na koristi občanov in skupnosti držalo v primerni dinamiki.” (Darinka Pavlič Kamien)

Povezava do članka je na voljo tule, priporočamo v branje, saj našteje kar nekaj dejstev, ki več kot nazorno nakazujejo na to, da je tudi v naši občini čas za naslednji korak.  Ste za? Naredimo ga lahko samo skupaj…

 

Read more...

Ta veseli dan ali večnamenska župnijska dvorana se obnovi, v vasi pa se iz drugih razlogov še vedno kadi…

Pred kratkim je svoja vrata ponovno odprla večnamenska župnijska dvorana v Cerkljah, kjer ima prostore tudi Marijin vrtec. Iskreno sem ponosen, da smo v tako hitrem času obnovili dvorano, me pa žalosti, ker take dogodke nekateri uporabljajo za nepošteno zavajanje javnosti… 

Aprila 2017 je v Cerkljah zagorela večnamenska župnijska dvorana… Neprijeten dogodek, ki pa k sreči ni terjal žrtev. Obnova je potekala hitro, denar je prispevala tudi občina. Včeraj je dvorano nadškof Zore blagoslovil. Vesel dan, ki zopet dokazuje, da v Cerkljah znamo stopiti skupaj in si pomagati, ko je to najbolj potrebno.

Sam takšen način komuniciranja zavračam, zato se bom nanj redno in odločno odzival s točnimi podatki o svojem delovanju.

Moram pa ob tem veselem dogodku, ob katerem bi morali biti prav vsi upravičeno ponosni nad slogo, ki je zagotovo botrovala hitri obnovi, izpostaviti problematiko NERESNIČNEGA IN NEPOŠTENEGA zavajanja javnosti. Zavajanja, do katerega je nedvomno z zlonamernim namenom diskreditacije. Sam takšen način komuniciranja zavračam, zato se bom nanj redno in odločno odzival s točnimi podatki o svojem delovanju.

Da objasnim situacijo: najprej hvala, da ste me o tem sploh obvestili. Obvestili, da ste na eni od javnih prireditev slišali, da naj lani, na 16. seji občinskega sveta, ne bi podprl rebalansa občinskega proračuna, s katerim se je zagotovila obnova župnijske dvorane v Cerkljah po požaru.

Podatek seveda NE DRŽI, kar se lahko zelo hitro in enostavno preveri z ogledom posnetka te seje. Na časovnici 2:59:45, 4. sklep, si lahko ogledate, da smo vsi svetniki podprli rebalans in tako omogočili hitro obnovo.

Read more...

PGD Cerklje je TOP

Prostovoljno gasilstvo na slovenskih tleh je izjemna zgodba, ki jo je treba predstaviti našim najmlajšim, da bodo znali naprej gojiti to dediščino sopomoči človeku, zato smo bili danes v znak podpode tudi mi tam.

Pgd Cerklje, hvala za lepo in predvsem poučno popoldne!

Read more...

Odprtje nove pisarne TOP Liste

V centru občine Cerklje smo odprli pisarno, kamor vas vabimo na pogovor (pa tudi kakšno kavo bomo lahko skupaj spili). Več glav več ve in edina prava pot je skupaj! Vsi pa vemo, da je čas za naslednji korak…

Naslov pisarne je Trg Davorina Jenka 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem

P.S. Zaenkrat smo tam ob torkih med 19:30 in 20:30.

Read more...

Vlogi za župana in za listo uspešno oddani

Dobro jutro vsem! Lep jesenski dan je kot naročen za dobre novice: in tokrat vam z veseljem sporočamo, da je Luka Štumberger v ponedeljek na Občini Cerklje na Gorenjskem že oddal zadostno število zbranih glasov za župana in za svetniško skupino TOP Lista občine Cerklje. S tem je tudi formalno postal prvi uradni kandidat za župana te občine.

Read more...

Občinska proslava v Cerkljah na gorenjskem

V petek sem bil prisoten na občinski proslavi: koliko truda, koliko generacij, koliko ustvarjalnosti… take zgodbe so mogoče le, če ljudje ustvarjajo s srcem. In v naši občini je tako. Čestitke vsem nagrajencem in nastopajočim!

Read more...