Predlogi TOP LISTE v času “korona virusa”

V luči epidemije koronavirusa smo člani TOP Liste na občinsko upravo in župana že prejšnji teden (sreda, 1.4.2020) naslovili naslednje predloge in ideje. Vse z namenom, da bi zagotovili kaj najbolj zanesljiv, miren in varen prehod v novo, zdravo obdobje … (z odebeljeno so odgovori s strani župana)

1. Zagotovitev mask za občane (nekatere občine so to že naredile npr Mengeš), saj so te sedaj obvezne ob vstopanju v javne prostore, kot je pošta, trgovina, banka, kmetijska zadruga, občina … Predlagamo, da vsako gospodinjstvo dobi 2 maski, če pa bo potrebno kasneje še dodatne. Odgovor: Občina že aktivno dela na tem in maske naj bi bile razdeljene v prihajajočem tednu.

2. Ukinitev vseh sejnin v letu 2020 vsem organom občine. Sredstva sejnin se namenijo za pomoč potrebnim občanom. Odgovor: Vsak svetnik se lahko odpove le svoji »neto« sejnini in jo lahko podari komurkoli želi, tako da je ta odločitev na posameznem svetniku. Naša svetniška skupina že načrtuje, kako bi postopali – tu bo vaša pomoč z zbiranjem predlogov ključnega pomena.

3. Odprtje posebnega računa, kjer bi lahko posamezniki in podjetja darovali sredstva za pomoč družinam v stiski. V primeru, da za takšno akcijo stoji občina, je pričakovati večji učinek, kot če bi to organiziral posameznik oz. katerokoli društvo/podjetje/organizacija. Odgovor : Občina odlično sodeluje z občinskim Karitasom in se lahko vse finančne donacije in donacije v obliki prehrambnih izdelkov uredi preko njih v povezavi z občinskim kriznim štabom. Tako smo dobili vsi, ki smo prijavljeni na občinske novice e-sporočilo, kako to lahko naredimo in smo tudi sami to že objavili.

4. Donacija pomoči potrebnim iz občinskega proračuna, ki jim morebitna pomoč države ne bo oz. jim ni dovolj. Sredstva se razdelijo z javnim razpisom (sredstva se zagotovijo iz občinskega proračuna in z ukinitvami sejnin in z odprtjem posebnega računa)

5. Zdajšnjo situacijo, ko so krediti še relativno poceni, se izkoristi za preučitev možnosti za najem kredita s strani občine. Tega bi ga porabili za nadaljnjo gradnjo infrastrukture in za ostale potrebne investicije v prihodnjem obdobju. Vse napovedi gredo trenutno namreč v smeri nove recesije in s tem bistveno znižanje cen vseh storitev v naslednjem letu ali celo dlje. Odgovor: Občina je v dobri kondiciji in trenutno ne potrebuje dodatnega kapitala. Postopek najemanja kredita je zakonsko predpisan in obvezno vključuje tudi soglasje Ministrstva za finance.

6. Prekinitev vseh nenujnih obrtniških del do konca epidemije korona, kjer je naročnik občina. S tem dosežemo, da v našo občino ne bodo hodili na delo ljudje iz drugih občin, s čemer zmanjšamo možnost prenosa virusa. Vsi občani smo dobili odlok župana, da se ljudje več ne smejo zbirati/parkirati/se zadrževati na priljubljenih izletniških točkah v občini. Odgovor: Omejitev za izvajalce gradbenih del ni, saj Vlada ni izdala omejitev. So pa omejitve pri starosti delavcev, tako da so gradbena podjetja gradbene skupine že zmanjšale. Trenutno se na nekaterih gradbiščih dela nadaljujejo, nekatera pa so v mirovanju. Poleg tega pa je župan mnenja, da v celoti delo ne more zastati in da bomo z epidemijo virusa še nekaj časa živeli.

Dodatno pa smo poslali še predlog, da bi vsako gospodinjstvo poleg pralne zaščitne maske, dobilo tudi primerno razkužilo. Vabimo pa prav vse (občane), da nam posredujete kakšen predlog, v kolikor ga imate. #ostanidoma #ostanimozdravi

Share this post