Problematika gradnje pokritega nogometnega igrišča NK Velesovo Cerklje

V ponedeljek, 8. 10., smo lahko na Facebook strani NK Velesovo Cerklje zasledili objavo o začetku gradnje pokritega nogometnega igrišča z umetno travo. Ob tej priliki so se zahvalili občini Cerklje, pri čemer so (morda nehote) zapisali tudi:

“Zahvala za to investicijo gre predvsem občini Cerklje kot tudi našemu sedanjemu županu, ki so kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov, razumeli stisko /…/”

Na tej točki pa se, kot svetnik v občini Cerklje, moram odzvati, saj so natolcevanja na nasprotovanje gradnji neresnična in so ali a) posledica nekorektnega komuniciranje s strani občine pri podajanju realne slike glede tega projekta ali pa b) posledica posploševanja s strani pisca tega zapisa …

“/…/ je pa res, da sem se sam zelo zavzemal, da ta objekt postane modern in predvsem funkcionalen za vse uporabnike.”

Sam namreč kot občinski svetnik nisem zasledil nikogar v občinskem svetu, ki bi kakorkoli nasprotoval gradnji pokritega igrišča z umetno travo (to se lahko tudi preveri tudi z ogledom občinskih sej, ki so objavljene na spletni strani občine Cerklje), je pa res, da sem se sam zelo zavzemal, da ta objekt postane modern in predvsem funkcionalen za vse uporabnike.

“Zakaj se bo za ogrevanje uporabljal plin in ne vodni vir iz vrtine /…/ vodo bi lahko v poletnih mesecih uporabljali za zalivanje /…/”

Ko je na sestanek prišel projektant (to je bil celo njegov prvi projekt take namembnosti), je bilo podanih kar nekaj informacij, ki so terjala dodatna vprašanja in razlage. Naj jih omenim le nekaj:

  1. Zakaj samo velikost 40 m x 20 m (tako igrišče je za več kot 40 % manjše kot v Šenčurju)? Takšna velikost igrišča je premajhna za normalno uporabo in ne bo dosegla pravega namena.
  2. Zakaj mora biti balon točno določenega proizvajalca (predstavljeno nam je bilo, da je tak balon primeren za ekstremne pogoje od -50 C do + 50 C)? Certifikata o kvaliteti na sestanku ni bilo.
  3. Zakaj se bo za ogrevanje uporabljal plin in ne vodni vir iz vrtine (investicija na začetku je resda višja, ampak na koncu cenejša in bolj ekonomična; vodo bi lahko v poletnih mesecih uporabljali za zalivanje velikega travnatega igrišča in bi s tem rešili še dodatno težavo, saj je prav vsako poletje igrišče popolnoma požgano)?
  4. Zakaj se na streho ne namestijo kolektorji za zbiranje električne energije? S tem bi objekt postal samooskrbovan brez stroškov za ogrevanje in razsvetljavo …
  5. Kje so predvidene garderobe za obiskovalce (teh v razpisu NI)?
  6. Ali so predvidene tudi tribune za obiskovalce (prostora je namreč več kot dovolj)?
  7. Kako se bo balon poleti hladil (namreč stene so iz vseh 4 strani fiksne, torej bo potrebno ohlajevati s klimatom – ali je to smiselno, oz. ali ne bi bilo bolje, da bi se vsaj 2 stranici lahko dvignili in bi s tem ustvarili umetni prepih)?
  8. Ali se bo objekt uporabljal tudi za druge namene (športne dogodke, kulturne dogodke …)?
  9. Zakaj se je cena kar 3 x spremenila? Kdo je odgovoren za popis?
  10. Zakaj   zadnjem popisu ni vsega, kar tak objekt potrebuje za normalno delovanje (oz bo potreben dodatni aneks, s katerim bo strošek investicije še narasel, torej končna cena ne bo 748.000,00 EUR)?

“Projekt, ki ima napake na papirju, namreč mnogo manj stane /…/”

Sedaj pa vas, dragi občani, vprašam: ali se tudi vam zdi, da so vprašanja še kako na mestu in da jih bi bilo potrebno razrešiti čim prej?

Projekt, ki ima napake na papirju, namreč mnogo manj stane, kot že dokončan projekt z napakami. Zneski, o katerih se pogovarjamo, še zdaleč niso majhni in gospodarna in premišljena raba bi morala biti prioriteta, na tovrstne komentarje pa morali gledati pozitivno in jih reševati s KONSTRUKTIVNIM DIALOGOM. V naši občini pa imam v zadnjem času vedno večkrat občutek, da to ni mogoče …

In še za konec: upam in želim si, da sta projektant in izvajalec vsaj delno upoštevala moje pomisleke in predvsem predloge, ki sem jih pri teh vprašanjih podal, in da bomo lahko kaj kmalu priča lepi zgodbi smiselne nadgradnje NK Velesovo Cerklje in ŽNK Cerklje.

Luka Štumberger

 

Share this post