Ključna načela delovanja TOP Liste

Delovanje in izvajanje programa Top Liste usmerjajo štiri ključna načela:

PODJETNOST: Je tista kompetenca, ki nas žene naprej in prinaša razvoj. Je lastnost sposobnih in prodornih ljudi. Ki prinašajo nove načine delovanja, z novimi idejami in inovacijami. Tistih, ki prekinjajo z utečenimi vzorci dotedanjega ravnanja ter prinašajo izboljševanja.

Ponosni smo na izjemno bogastvo talentov pri nas, v Cerkljah. Nadvse veseli bomo vašega članstva in prispevka k skupnemu napredku.

POVEZOVANJE: Je naš način delovanja. Z združeno energijo prinašamo lažje in kakovostnejše uresničevanje skupnih in posamičnih ciljev vseh segmentov skupnosti Cerkelj.

Zavzemamo se za povezovanje na vse načine in v vseh smereh, s partnerji znotraj ter izven meja naše občine. Vabljeni k sodelovanju.

POŠTENOST: Je naša odgovornost do dela nasploh. Ne glede na dvome ali skušnjave. Spodbuja nas k resnicoljubnosti in nam je pomembnejša od denarja. Razumemo jo kot integriteto, kot nekoruptivnost, kot transparentnost, kot »fair igro«, dano besedo in spoštovanje dogovorov, kot zaupanje.

Kot spoštovanje sočloveka, kot vključevanje in sodelovanje, kot dialog in sprejemanje različnih mnenj, kot zagotavljanje enakih možnosti za vse. Kot empatijo, toleranco, strpnost. Kot prijaznost, velikodušnost in skrb za najšibkejše člene skupnosti. Kot skrb za dobre odnose in naš ugled. Kot naravnanost za aktivno delovanje v skupno dobrobit Cerkelj.

POGUM: Je naša naravnanost, da se spopademo z izzivi, ki zahtevajo rešitve, ne glede na strah.

Osredotočeni smo na »tisto, kar je prav«. Za občino kot celoto in za ljudi. Odgovorno in uravnoteženo usmerjamo nasprotujoče si interese proti skupnemu cilju. Nismo tiho, ko je potrebno spregovoriti in ne oklevamo z dejanji, ko je potreba za to. S pogumom in poštenostjo ustvarjamo temelje zdrave družbene klime v občini Cerklje. Čas je za naslednji korak!