Ta veseli dan ali večnamenska župnijska dvorana se obnovi, v vasi pa se iz drugih razlogov še vedno kadi…

Pred kratkim je svoja vrata ponovno odprla večnamenska župnijska dvorana v Cerkljah, kjer ima prostore tudi Marijin vrtec. Iskreno sem ponosen, da smo v tako hitrem času obnovili dvorano, me pa žalosti, ker take dogodke nekateri uporabljajo za nepošteno zavajanje javnosti… 

Aprila 2017 je v Cerkljah zagorela večnamenska župnijska dvorana… Neprijeten dogodek, ki pa k sreči ni terjal žrtev. Obnova je potekala hitro, denar je prispevala tudi občina. Včeraj je dvorano nadškof Zore blagoslovil. Vesel dan, ki zopet dokazuje, da v Cerkljah znamo stopiti skupaj in si pomagati, ko je to najbolj potrebno.

Sam takšen način komuniciranja zavračam, zato se bom nanj redno in odločno odzival s točnimi podatki o svojem delovanju.

Moram pa ob tem veselem dogodku, ob katerem bi morali biti prav vsi upravičeno ponosni nad slogo, ki je zagotovo botrovala hitri obnovi, izpostaviti problematiko NERESNIČNEGA IN NEPOŠTENEGA zavajanja javnosti. Zavajanja, do katerega je nedvomno z zlonamernim namenom diskreditacije. Sam takšen način komuniciranja zavračam, zato se bom nanj redno in odločno odzival s točnimi podatki o svojem delovanju.

Da objasnim situacijo: najprej hvala, da ste me o tem sploh obvestili. Obvestili, da ste na eni od javnih prireditev slišali, da naj lani, na 16. seji občinskega sveta, ne bi podprl rebalansa občinskega proračuna, s katerim se je zagotovila obnova župnijske dvorane v Cerkljah po požaru.

Podatek seveda NE DRŽI, kar se lahko zelo hitro in enostavno preveri z ogledom posnetka te seje. Na časovnici 2:59:45, 4. sklep, si lahko ogledate, da smo vsi svetniki podprli rebalans in tako omogočili hitro obnovo.

Share this post